Diagnostyka raka piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet w Polsce i drugą, po raku płuca, przyczyną zgonów powodowanych przez nowotwory złośliwe. Wśród czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu najważniejsze to wiek i nosicielstwo mutacji niektórych genów, przede wszystkim BRCA1 i BRCA2. Brak mutacji w tych genach nie jest tożsame z brakiem możliwości rozwoju raka piersi czy jajnika, ponieważ mutacje te w ogólnej populacji chorych na raka piersi to ok. 3-5% przypadków. Obecność tych mutacji wiąże się jednak z ponad 10-krotnie wyższym ryzykiem zachorowania na ten nowotwór.

Diagnostyka

Najczęściej stosowanymi markerami nowotworowymi w raku piersi są antygeny CA 15-3, który wykazuje najwyższą czułość w stosunku do tego nowotworu i CEA. Inne markery nowotworowe tj. cytokeratyny (TPA, TPS i CYFRA21-1) i onkoproteiny w badaniu histopatologicznym (HER-2) są używane w ocenie przerzutów oraz w procesie doboru leczenia. Poziomy CA 15-3 i CEA są ściśle związane z etapem rozwoju choroby nowotworowej. Europejska grupa do spraw markerów nowotworowych (EGTM) uznaje, iż wysokie wartości markerów CA 15-3 (>50 IU/ml) oraz CEA (>20 ng/ml) mogą być wyrazem obecności przerzutów nowotworowych.

Wczesne wykrycie wznowienia i ocena skuteczności leczenia

Pacjentów z wysokimi wartościami przedoperacyjnymi markerów CA 15-3 oraz CEA cechuje dużo wyższe prawdopodobieństwo nawrotu choroby. Duże znaczenie w doborze metody leczenia ma ustalenie rodzaju receptorów obecnych w komórkach raka piersi. U około 75% chorych na raka piersi są obecne receptory hormonalne estrogenowe (ER) i progesteronowe (PR), u 10% z nich występuje także zwiększona ekspresja HER-2, która poza niekorzystnym wpływem na rokowanie stanowi także czynnik warunkujący mniejsze korzyści z leczenia hormonalnego.

W progresji i przerzutowaniu nowotworów szczególną uwagę zwraca się na urokinazowy aktywator plazminogenu (uPA) oraz inhibitor aktywatora plazminogenu (PAI), których ekspresja wykazuje istotną wartość prognostyczną. Pomimo braku szerokich rekomendacji dla wykorzystania markerów do wczesnej diagnostyki nawrotu choroby, wielu autorów sugeruje ich znaczną wartość w tym zakresie. Do markerów najczęściej wykorzystywanych należą TPS, CEA, CA 15-3, a także onkoproteina HER-2 (głównie u osób ze stwierdzaną nadekspresją w guzie pierwotnym).

Brak badań w tej kategorii.
© Poradnia medyczno - dietetyczna online drdiagnoza.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Systemy dedykowane Friqtechnology.com.