Wirusowe zapalenie wątroby typu B

O czym świadczą markery wirusa zapalenia wątroby typu B – HBV

 1. Antygen HBs

Obecność antygenu HBs świadczy o zakażeniu HBV. Z obecności tego antygenu w surowicy nie można jednak wnioskować na jakim etapie jest zakażenie. Obecność tego antygenu jest jednym z pierwszych (obok anty-HBc IgM) wykrywalnych wykładników zakażenia HBV i pojawia się w surowicy jeszcze przed wystąpieniem klinicznych i laboratoryjnych objawów choroby wątroby.

 1. Antygen HBe

Obecność HBe Ag jest pośrednim dowodem trwającej replikacji wirusa i najczęściej wskazuje na wysoką zakaźność badanego. Antygen HBe pojawia się w surowicy kilka do kilkunastu dni po antygenie HBs.

 1. Przeciwciała anty-HBc

Jednym z pierwszych wykładników zakażenia HBV są przeciwciała anty-HBc w klasie IgM. Przeciwciała te pojawiają się równolegle lub krótko przed wystąpieniem klinicznych objawów choroby wątroby i są najlepszym wykładnikiem ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B, ponieważ utrzymują się przez 6–9 miesięcy. Niski poziom przeciwciał anty-HBc IgM może być również stwierdzany w niektórych przypadkach zaostrzenia przewlekłego zapalenia wątroby typu B. Równolegle z przeciwciałami anty-HBc IgM pojawiają się przeciwciała anty-HBc klasy IgG, które utrzymują się do końca życia i świadczą o przebyciu naturalnego kontaktu z wirusem HBV bez względu na dalsze losy zakażenia.

 1. Przeciwciała anty-HBe

W kilka dni do kilku tygodni po ustąpieniu antygenemii (występowanie antygenu wirusa) HBe pojawiają się homologiczne przeciwciała anty-HBe, co wskazuje na zahamowanie replikacji wirusa i obniżającą się, choć niewykluczoną, zaraźliwość.

 1. Przeciwciała anty-HBs

Przeciwciała anty-HBs pojawiają się jako ostatnie w procesie zakażenia HBV i są dowodem wyleczenia i nabycia odporności na zakażenie. Obecność przeciwciał anty-HBs stwierdza się także u osób skutecznie zaszczepionych przeciw zakażeniu HBV.

Jakie badania w jakich przypadkach:

 1. Wykrywanie ostrej fazy zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B:
  • HBsAg
  • HBeAg – antygen HBe
 2. Wykrywanie przewlekłej fazy zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B:
  • HBV DNA)
  • HBeAg czasem
 3. Monitorowania przewlekłej fazy zakażenia HBV i efektów leczenia:
  • HBsAg,
  • HBeAg,
  • anty-HBs,
  • anty-HBe IgG
  • HBV DNA
Brak badań w tej kategorii.
© Poradnia medyczno - dietetyczna online drdiagnoza.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Systemy dedykowane Friqtechnology.com.